misère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła misère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

traîne-misère, traine-misère <pl traîne-misère, traine-misères> [tʀɛnmizɛʀ] RZECZOW. mf dated

cache-misère <pl cache-misère, cache-misères> [kaʃmizɛʀ] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła misère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

misère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła misère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła misère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

misère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

misère Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文