mobilier w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mobilier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mobil|ier (mobilière) [mɔbilje, ɛʀ] PRZYMIOT.

III.mobil|ier (mobilière) [mɔbilje, ɛʀ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mobilier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mobilier/-ière

mobilier w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mobilier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mobilier [mɔbilje] RZECZOW. m (ameublement)

mobilier (-ière) [mɔbilje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mobilier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mobilier Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文