modes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła modes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mode (en matière d'habillement, d'idées):

a fad
who is in vogue attr, après n

Tłumaczenia dla hasła modes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mode m (of de)
mot m à la mode

modes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła modes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła modes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mode ż
mode ż
mode ż
lanceur(-euse) m (ż) de mode
à la mode

modes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文