moi-même w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moi-même [mwɑmɛm] ZAIMEK OSOBOWY

juger → jugé

2. juger (considérer):

III.juger de CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też jugé

2. autant (avec un nom non dénombrable):

8. piquer inf:

to pinch Brit inf
to pinch Brit inf

Zobacz też frotter

Tłumaczenia dla hasła moi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

myself [Brit mʌɪˈsɛlf, mɪˈsɛlf, Am maɪˈsɛlf, məˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, myself is translated by me which is always placed before the verb: I've hurt myself = je me suis fait mal.
When used as an emphatic the translation is moi-même: I did it myself = je l'ai fait moi-même.
When used after a preposition myself is translated by moi or moi-même: I did it for myself = je l'ai fait pour moi or moi-même.
For particular usages see below.

self <pl selves> [Brit sɛlf, Am sɛlf] RZECZOW.

1. self (gen) PSYCH:

moi m

furious [Brit ˈfjʊərɪəs, Am ˈfjʊriəs] PRZYMIOT.

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

1. part (of whole):

to be (a) part of

II.part [Brit pɑːt, Am pɑrt] PRZYSŁ. (partly)

moi-même w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła moi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文