moins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. moins (modifiant un verbe):

2. moins (modifiant un adjectif):

3. moins (avec un numéral):

moins2 <pl moins> [mwɛ̃] RZECZOW. m

moins-value <pl moins-values> [mwɛ̃valy] RZECZOW. ż

moins-perçu <pl moins-perçus> [mwɛ̃pɛʀsy] RZECZOW. m

moins-disant <pl moins-disants> [mwɛ̃dizɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła moins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

moins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

à moins que qn ne fasse qc (subj)
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła moins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

moins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

moins ... moins ...
the less ... the less ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文