mon cheri w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mon cheri w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła mon cheri w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła mon cheri w francuski»angielski słowniku

I.chéri (chérie) [ʃeʀi] CZASOW. pp

chéri → chérir

II.chéri (chérie) [ʃeʀi] PRZYMIOT.

III.chéri (chérie) [ʃeʀi] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też chérir

mon <ma,pl mes> [mɔ̃, ma, me] PRZYMIOT. poss

mon Au vocatif, on n'emploie généralement pas le possessif en anglais: ma chérie! = darling!; merci, mon Père! = thank you, Father!; oui mon général! yes, sir!; mes chers amis! = dear friends! On ne répète pas le possessif coordonné: mon café et mon cognac = my coffee and cognac.:

ma mère à moi inf

mon cheri w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mon cheri w francuski»angielski słowniku

mon <mes> [mɔ̃, me] dét poss

II.chéri(e) [ʃeʀi] RZECZOW. m(ż)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文