montée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła montée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też monté

I.monté (montée) [mɔ̃te] CZASOW. pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRZYMIOT.

I.monté (montée) [mɔ̃te] CZASOW. pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRZYMIOT.

Zobacz też monter

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

1. monter:

to go up (à to)

3. monter:

5. monter (augmenter):

to rise, to go up (à to, de by)

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

1. monter:

to go up (à to)

3. monter:

5. monter (augmenter):

to rise, to go up (à to, de by)

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] RZECZOW. m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] RZECZOW. m

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła montée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

montée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła montée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. monter +être:

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła montée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)