montant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła montant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.montant (montante) [mɔ̃tɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

III.montant (montante) [mɔ̃tɑ̃, ɑ̃t]

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

1. monter:

to go up (à to)

3. monter:

5. monter (augmenter):

to rise, to go up (à to, de by)

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła montant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

montant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła montant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

montant(e) [mɔ̃tɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. monter +être:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła montant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

montant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文