morale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła morale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mor|al (morale) <mpl moraux> [mɔʀal, o] PRZYMIOT.

1. moral (disposition d'esprit):

IV.mor|al (morale) <mpl moraux> [mɔʀal, o]

Tłumaczenia dla hasła morale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

morale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła morale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moral(e) <-aux> [mɔʀal, o] PRZYMIOT.

moral <-aux> [mɔʀal, o] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła morale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

morale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

casser le moral à qn inf

morale Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文