mot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mot (gén):

2. mot (paroles):

toucher inf un mot de qc à qn

4. mot INFOR:

mot outil LING
mot plein LING
mot vide LING

Zobacz też gros

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

demi-mot <à demi-mot> [ad(ə)mimo] PRZYSŁ.

mot-clé <pl mots-clés> [mokle] RZECZOW. m

mot-valise <pl mots-valises> [movaliz] RZECZOW. m

mot-racine <pl mots-racines> [moʀasin] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

mot à mot

mot-clé <mots-clés> [mokle] RZECZOW. m

mot-valise <mots-valises> [movaliz] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mot à mot
in dignity form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文