moteur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] PRZYMIOT.

1. moteur lit:

un moteur (à) 4 temps

III.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] WYKRZYK. CINE

V.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis]

bloc-moteur <pl blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] RZECZOW. m

sensori-mo|teur (sensori-motrice) <mpl sensori-moteurs> [sɑ̃sɔʀimɔtœʀ, tʀis] PRZYMIOT.

moteur-fusée <pl moteurs-fusées> [mɔtœʀfyze] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła moteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

moteur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

moteur (-trice) [mɔtœʀ, -tʀis] PRZYMIOT.

bloc-moteur <blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] RZECZOW. m TECH, AUTO

Tłumaczenia dla hasła moteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
moteur(-trice)
motor a. fig
moteur(-trice)
handicapé (e) moteur m (ż)

moteur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

moteur z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła moteur w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文