moye w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moye w francuski»angielski słowniku

1. mode (en matière d'habillement, d'idées):

a fad
who is in vogue attr, après n

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. moyen (façon de procéder):

2. moyen (soutien matériel):

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

moyeu <pl moyeux> [mwajø] RZECZOW. m MEC

moyen-orient|al (moyen-orientale) <mpl moyen-orientaux> [mwajɛnɔʀjãtal, o] PRZYMIOT.

moyen-courrier <pl moyen-courriers> [mwajɛ̃kuʀje] RZECZOW. m

Zobacz też rage, poisson

2. rage (fureur):

eye-liner <pl eye-liners> [ajlajnœʀ] RZECZOW. m

fish-eye <pl fish-eyes> [fiʃaj] RZECZOW. m

moye w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moye w francuski»angielski słowniku

Moyen Âge, Moyen-Âge [mwajɛnɑʒ] RZECZOW. m

Zobacz też moyenne

Moyen-Orient [mwajɛnɔʀjɑ̃] RZECZOW. m

eye-liner <eye-liners> [ajlajnœʀ] RZECZOW. m

moye z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła moye w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文