moyenne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moyenne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też moyen

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. moyen (façon de procéder):

2. moyen (soutien matériel):

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

I.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. moyen (façon de procéder):

2. moyen (soutien matériel):

VII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

VIII.moy|en (moyenne) [mwajɛ̃, ɛn]

moyen-orient|al (moyen-orientale) <mpl moyen-orientaux> [mwajɛnɔʀjãtal, o] PRZYMIOT.

moyen-courrier <pl moyen-courriers> [mwajɛ̃kuʀje] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła moyenne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

moyenne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moyenne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też moyenne

Tłumaczenia dla hasła moyenne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

moyenne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to get a pass mark in sth Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文