muette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła muette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mu|et (muette) [mɥɛ, ɛt] PRZYMIOT.

II.mu|et (muette) [mɥɛ, ɛt] RZECZOW. m (ż) MED

I.sourd-muet (sourde-muette) <pl sourds-muets, sourdes-muettes> [suʀmɥɛ, suʀdmɥɛt] PRZYMIOT.

II.sourd-muet (sourde-muette) <pl sourds-muets, sourdes-muettes> [suʀmɥɛ, suʀdmɥɛt] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła muette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dumb dated or offens
non-speaking CINE, THEAT role
muet/-ette
muet/-ette
muet/-ette
rester muet/-ette
mute dated or offens
muet/-ette

muette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła muette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła muette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sourd(e)-muet(te)
muet(te) m (ż)

muette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文