municipal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła municipal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła municipal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
conseiller/-ère m/ż municipal/-e

municipal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła municipal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła municipal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

municipal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conseiller(-ère) m (ż) municipal(e)

municipal Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła municipal w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文