n'avais w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła n'avais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła n'avais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

n'avais w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła n'avais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avais imparf de avoir

Zobacz też avoir

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła n'avais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

n'avais Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

n'avais Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła n'avais w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文