neige w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła neige w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chasse-neige <pl chasse-neige, chasse-neiges> [ʃasnɛʒ] RZECZOW. m

perce-neige <pl perce-neige, perce-neiges> [pɛʀsənɛʒ] RZECZOW. m ou ż

boule-de-neige <pl boules-de-neige> [buldənɛʒ] RZECZOW. ż BOT

Tłumaczenia dla hasła neige w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

neige w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła neige w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perce-neige <perce-neige(s)> [pɛʀsənɛʒ] RZECZOW. m o f

chasse-neige [ʃasnɛʒ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła neige w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

neige Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文