nerf w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nerf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tire-nerf <pl tire-nerfs> [tiʀnɛʀ] RZECZOW. m DENT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nerf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nerf w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nerf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
moteur (-trice) muscle, nerf

Tłumaczenia dla hasła nerf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nerf Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

un peu de nerf!, du nerf! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文