neuf w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła neuf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.neuf1 [nœf] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

II.neuf1 <pl neuf> [nœf] RZECZOW. m

I.neuf2 (neuve) [nœf, nœv] PRZYMIOT.

neuf m < pl neuf>:

il y a du neuf

III.neuf2 (neuve) [nœf, nœv]

Zobacz też sang

1. sang PHYSIOL:

le sang a coulé fig

Zwroty:

dix-neuf [diznœf] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

Tłumaczenia dla hasła neuf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

neuf w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła neuf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

neuf (neuve) [nœf, nœv] PRZYMIOT.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła neuf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

neuf Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a du neuf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文