nez w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

Zobacz też ver, moutarde, lait

I.moutarde [mutaʀd] PRZYMIOT. inv

II.moutarde [mutaʀd] RZECZOW. ż

lait de chaux CONSTR
lait de poule GASTR

cache-nez <pl cache-nez> [kaʃne] RZECZOW. m

pince-nez <pl pince-nez> [pɛ̃sne] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła nez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nez w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

nez à nez
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nez Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

nez à nez
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文