niveaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła niveaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

niveau <pl niveaux> [nivo] RZECZOW. m

1. niveau (hauteur):

3. niveau (degré):

4. niveau (échelon):

6. niveau TECH (instrument):

Tłumaczenia dla hasła niveaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

niveaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła niveaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła niveaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

niveaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

niveaux Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

niveaux z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文