noir w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła noir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.noir (noire) [nwaʀ] PRZYMIOT.

Noir (Noire) [nwaʀ] RZECZOW. m (ż)

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf PRZYMIOT.

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła noir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
noir/-e m/ż

noir w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła noir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Noir(e) [nwaʀ] RZECZOW. m(ż)

I.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] RZECZOW. mf inf

II.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła noir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

noir Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文