noisette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła noisette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.noisette [nwazɛt] PRZYMIOT. inv

II.noisette [nwazɛt] RZECZOW. ż

casse-noisettes, casse-noisette, casse-noix <pl caisse-noisettes, caisse-noix> [kasnwazɛt, kasnwa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła noisette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

noisette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła noisette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła noisette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

noisette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文