noix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła noix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

noix <pl noix> [nwa] RZECZOW. ż

casse-noisettes, casse-noisette, casse-noix <pl caisse-noisettes, caisse-noix> [kasnwazɛt, kasnwa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła noix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

noix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła noix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła noix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

noix Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à la noix (de coco) inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文