nouveaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nouveaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] PRZYMIOT.

1. nouveau (qui remplace, succède, s'ajoute):

2. nouveau:

II.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] RZECZOW. m (ż)

1. nouveau (annonce d'un événement):

une nouvelle PRESSE, TV, RADIO

V.à nouveau,de nouveau PRZYSŁ.

1. nouveau (renseignements):

news sg

VII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

VIII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

Zobacz też pauvre

2. pauvre (déficient):

II.pauvre [povʀ] RZECZOW. mf inf (à plaindre)

I.nouveau-né (nouveau-née) <mpl nouveau-nés> [nuvone] PRZYMIOT.

II.nouveau-né (nouveau-née) <mpl nouveau-nés> [nuvone] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła nouveaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nouveaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nouveaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.nouveau (nouvelle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet nouvel, x> [nuvo, nuvɛl, nuvɛl] PRZYMIOT.

II.nouveau (nouvelle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet nouvel, x> [nuvo, nuvɛl, nuvɛl] RZECZOW. m, f

I.nouveau-né(e) <nouveau-nés> [nuvone] PRZYMIOT.

II.nouveau-né(e) <nouveau-nés> [nuvone] RZECZOW. m(ż)

Nouveau-Mexique [nuvomɛksik(ə)] RZECZOW. m

Nouveau-Brunswick [nuvobʀœ̃svik] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła nouveaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nouveaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

nouveaux Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła nouveaux w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文