obligation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła obligation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

obligation [ɔbliɡasjɔ̃] RZECZOW. ż

1. obligation (devoir):

euro-obligation <pl euro-obligations> [øʀoɔbliɡasjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła obligation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

obligation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła obligation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

obligation [ɔbligasjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła obligation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

obligation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文