occupé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła occupé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.occupé (occupée) [ɔkype] CZASOW. pp

occupé → occuper

II.occupé (occupée) [ɔkype] PRZYMIOT.

Zobacz też occuper

Tłumaczenia dla hasła occupé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

occupé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła occupé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła occupé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

occupé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

t'occupe (pas)! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文