ont-ils w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ont-ils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

goodish [Brit ˈɡʊdɪʃ, Am ˈɡʊdɪʃ] PRZYMIOT. inf

sing → singalong

II.sing <prét sang; part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] CZASOW. przech.

III.sing <prét sang, part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też singalong

impression [Brit ɪmˈprɛʃ(ə)n, Am ɪmˈprɛʃən] RZECZOW.

II.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] CZASOW. przech.

III.grip <part prés gripping; prét, part passé gripped> [Brit ɡrɪp, Am ɡrɪp] CZASOW. nieprzech. (hold)

1. close (nearby):

Zobacz też draw

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. przech.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. nieprzech.

2. draw (move):

Tłumaczenia dla hasła ont-ils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. décider (prendre la décision de):

ont-ils w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ont-ils w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文