onto w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła onto w francuski»angielski słowniku

oto-rhino-laryngologie, otorhinolaryngologie [otoʀinolaʀɛ̃ɡɔlɔʒi] RZECZOW. ż

oto-rhino-laryngologiste <pl oto-rhino-laryngologistes>, otorhinolaryngologiste <pl otorhinolaryngologistes> [otoʀinolaʀɛ̃ɡɔlɔʒist] RZECZOW. mf

Zobacz też oto-rhino-laryngologiste

oto-rhino-laryngologiste <pl oto-rhino-laryngologistes>, otorhinolaryngologiste <pl otorhinolaryngologistes> [otoʀinolaʀɛ̃ɡɔlɔʒist] RZECZOW. mf

mezzo-tinto <pl mezzo-tinto> [mɛdzotinto] RZECZOW. m

Zobacz też sueur

Zobacz też École

ONU [ɔny, oɛny] RZECZOW. ż abbr

onyx <pl onyx> [ɔniks] RZECZOW. m

onto w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła onto w francuski»angielski słowniku

oto-rhino-laryngologiste <oto-rhino-laryngologistes> [ɔtɔʀinolaʀɛ̃gɔlɔʒist] RZECZOW. mf

bel canto [bɛlkɑ̃to] RZECZOW. m

ont indic prés de avoir

Zobacz też avoir

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

micro-onde <micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. ż

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

onto Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

onto z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła onto w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文