ordinateur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ordinateur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ordinateur [ɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m INFOR

mini-ordinateur <pl mini-ordinateurs> [miniɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ordinateur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ordinateur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ordinateur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ordinateur [ɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

micro-ordinateur <micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ordinateur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ordinateur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文