ouest w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ouest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.sud-ouest [sydwɛst] PRZYMIOT. inv

II.sud-ouest [sydwɛst] RZECZOW. m

est-ouest [ɛstwɛst] PRZYMIOT. inv

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] PRZYMIOT. inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] RZECZOW. m

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła ouest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ouest w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ouest w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] RZECZOW. m sans pl

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

ouest-sud-ouest [wɛstsydwɛst] RZECZOW. m sans pl

I.sud-ouest [sydwɛst] inv RZECZOW. m

II.sud-ouest [sydwɛst] inv PRZYMIOT.

nord-ouest [nɔʀwɛst] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła ouest w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ouest Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être à 5 km à l'ouest de qc
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文