ouest-allemand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ouest-allemand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ouest-allemand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.German [Brit ˈdʒəːmən, Am ˈdʒərmən] RZECZOW.

II.German [Brit ˈdʒəːmən, Am ˈdʒərmən] PRZYMIOT.

ouest-allemand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ouest-allemand w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文