ourlet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ourlet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też faux2, faux1

faux2 <pl faux> [fo] RZECZOW. ż FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYMIOT.

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRZYSŁ.

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ourlet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ourlet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ourlet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ourlet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ourlet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文