ouverts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ouverts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ouvrir (gén):

ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
to open one's gob Brit slang

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.ouvert (ouverte) [uvɛʀ, ɛʀt] CZASOW. pp

ouvert → ouvrir

II.ouvert (ouverte) [uvɛʀ, ɛʀt] PRZYMIOT.

1. ouvert (non fermé):

Zobacz też ouvrir, tombeau, porte

1. ouvrir (gén):

ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
to open one's gob Brit slang

tombeau <pl tombeaux> [tɔ̃bo] RZECZOW. m

1. porte (entrée):

to sack Brit inf
open day Brit

Tłumaczenia dla hasła ouverts w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ouverts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ouverts w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ouvert(e) [uvɛʀ, ɛʀt] CZASOW.