ouvre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ouvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ouvré (ouvrée) [uvʀe] PRZYMIOT.

ouvre-bouteilles, ouvre-bouteille <pl ouvre-bouteilles> [uvʀəbutɛj] RZECZOW. m

ouvre-boîtes, ouvre-boite <pl ouvre-boîtes, ouvre-boites> [uvʀəbwat] RZECZOW. m

1. ouvrir (gén):

ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
ouvrir le bec inf ou sa gueule slang , l'ouvrir slang
to open one's gob Brit slang

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ouvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ouvre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ouvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ouvre-boîte <ouvre-boîtes> [uvʀəbwat] RZECZOW. m

ouvre-bouteille <ouvre-bouteilles> [uvʀ(ə)butɛj] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ouvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ouvre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文