ouvriers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ouvriers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ouvr|ier (ouvrière) [uvʀije, ɛʀ] PRZYMIOT.

II.ouvr|ier (ouvrière) [uvʀije, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

IV.ouvr|ier (ouvrière) [uvʀije, ɛʀ]

V.ouvr|ier (ouvrière) [uvʀije, ɛʀ]

Zobacz też outil, œuvre

I.œuvre [œvʀ] RZECZOW. m (ensemble spécifié)

2. œuvre (besogne):

prêtre-ouvrier <pl prêtres-ouvriers> [pʀɛtʀuvʀije, pʀɛtʀəzuvʀije] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ouvriers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ouvriers/-ières mpl/fpl

ouvriers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ouvriers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ouvriers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ouvriers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ouvrier(-ière) m (ż) payé à la tâche
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文