pâte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pâte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też bon

I.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] PRZYMIOT.

2. bon (de qualité):

3. bon (supérieur à la moyenne):

5. bon (avantageux):

à quoi bon?

8. bon (bienveillant):

vous êtes (bien) bon! iron
il est bon, lui inf! iron

II.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] RZECZOW. m (ż) (personne)

IV.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] WYKRZYK.

V.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn] PRZYSŁ.

VIII.bon (bonne) [bɔ̃, bɔn]

bon ami dated
bon point lit
bon point fig
bon à rien
bon vivant adj
bonne amie dated
woman péj
old lady inf
bonne à tout faire péj
skivvy inf Brit péj
bonne à tout faire péj

carton-pâte <pl carton-pâte> [kaʀtɔ̃pɑt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pâte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pâte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pâte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

carton-pâte [kaʀtɔ̃pɑt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pâte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pâte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Plasticine ® Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文