paies w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła paies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. payer (régler):

2. payer (s'acquitter envers):

to take the piss out of sb Brit slang
to take the mickey out of sb Brit inf
se payer la tête inf ou la gueule slang ou la tronche slang de qn (duper)

Tłumaczenia dla hasła paies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to take the mickey Brit inf
paie ż
paie ż

paies w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła paies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

paie indic et subj prés de payer

Zobacz też payer

Tłumaczenia dla hasła paies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

paies Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pay slip Brit
pay slip Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文