pains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

gagne-pain <pl gagne-pain, gagne-pains> [ɡaɲpɛ̃] RZECZOW. m (ce qui fait vivre)

grille-pain <pl grille-pain, grille-pains> [ɡʀijpɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gagne-pain [gaɲpɛ̃] RZECZOW. m inv

grille-pain [gʀijpɛ̃] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文