panier w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła panier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panier de monnaies ECON, FIN

Zwroty:

panier-repas <pl paniers-repas> [panjeʀəpa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła panier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

panier w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła panier w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panier-repas <paniers-repas> [panjeʀəpɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła panier w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

panier Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文