par-dessus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła par-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.par-dessus [paʀdəsy] PRZYIMEK

Zobacz też tête

1. tête (gén):

3. tête (visage):

4. tête (esprit):

ça (ne) va pas, la tête? inf

10. tête (direction):

11. tête (premières places):

12. tête (extrémité):

tête d'affiche CINE, THEAT
tête d'ail BOT, GASTR
tête à claques inf
pain inf
tête de cochon inf péj (têtu)
tête de delco ® MOTOR
tête d'épingle lit, fig
tête de lard inf péj (têtu)
tête de ligne TRANSP
bedhead Brit
tête de mule inf
tête de nègre GASTR
tête de nœud péj
prick vulg sl
tête de pont MILIT
tête de série SPORT
tête de Turc inf
tête de veau GASTR

Tłumaczenia dla hasła par-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across)

II.lean across CZASOW. [Brit liːn -, Am lin -] (lean across [sth])

jettison [Brit ˈdʒɛtɪs(ə)n, ˈdʒɛtɪz(ə)n, Am ˈdʒɛdəsən, ˈdʒɛdəzən] CZASOW. przech.

overboard [Brit ˈəʊvəbɔːd, Am ˈoʊvərˌbɔrd] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

par-dessus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła par-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła par-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.leap <leapt, leapt [or Am leaped, leaped]> [li:p] CZASOW. nieprzech.

II.leap <leapt, leapt [or Am leaped, leaped]> [li:p] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

par-dessus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文