paraît w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła paraît w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.paraître, paraitre [paʀɛtʀ] RZECZOW. m

II.paraître, paraitre [paʀɛtʀ] CZASOW. nieprzech.

1. paraître (être publié):

Zobacz też paon

à-paraître <pl à-paraître> [apaʀɛtʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła paraît w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

paraît w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła paraît w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.paraître [paʀɛtʀ] irr CZASOW. nieprzech. impers

Tłumaczenia dla hasła paraît w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

paraît Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文