parce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

parce <parce que> [paʀs(ə)k(ə)] SPÓJNIK

Tłumaczenia dla hasła parce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

parce w słowniku PONS

parce Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文