pare-balles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pare-balles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pare-balles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bulletproof [Brit ˈbʊlɪtpruːf, Am ˈbʊlətˌpruf] PRZYMIOT.

1. screen:

screen CINE, INFOR, TV
on screen INFOR
on screen CINE, TV

Zobacz też on-screen

pare-balles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pare-balles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pare-balles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文