pareils w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pareils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.par|eil (pareille) [paʀɛj] PRZYMIOT.

1. pareil (semblable):

similar (à to)
à nul autre pareil liter

2. pareil (de telle nature):

II.par|eil (pareille) [paʀɛj] RZECZOW. m (ż)

1. pareil (égal):

III.par|eil (pareille) [paʀɛj] PRZYSŁ. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pareils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sans pareil/-eille
sans pareil/-eille
pareil/-eille

pareils w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pareils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pareil(le) [paʀɛj] PRZYMIOT.

II.pareil(le) [paʀɛj] RZECZOW. m(ż)

III.pareil(le) [paʀɛj] PRZYSŁ. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pareils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pareils Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文