pariant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pariant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pariant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to bet that
gamble HORSE

pariant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pariant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a gros à parier que

Tłumaczenia dla hasła pariant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
parier qc à qn que ...
il y a gros à parier que ...
if I were a betting man, ...
it is a safe bet that ...
il y a fort à parier que ...

pariant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a gros à parier que
il y a gros à parier que ...
il y a fort à parier que ...
it is a safe bet that ...
parier qc à qn que ...
you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文