parleur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też beau

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRZYMIOT.

1. beau (esthétiquement):

ce n'est pas (bien) beau à voir inf!

2. beau (qualitativement):

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

beau fixe METEO
to be on a high inf
beau gosse inf
beau linge inf

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

haut-parleur <pl haut-parleurs>, hautparleur <pl hautparleurs> [ˈopaʀlœʀ] RZECZOW. m ELEC

Tłumaczenia dla hasła parleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parleur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parleur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła parleur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parleur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文