parole w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parole w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. parole (mot):

4. parole (assurance verbale):

Zobacz też payer, or2, or1

1. payer (régler):

2. payer (s'acquitter envers):

to take the piss out of sb Brit slang
to take the mickey out of sb Brit inf
se payer la tête inf ou la gueule slang ou la tronche slang de qn (duper)

1. or (métal):

or (à) 18/24 carats
gold attr

2. or (introduisant un nouvel élément):

porte-parole <pl porte-parole, porte-paroles> [pɔʀt(ə)paʀɔl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła parole w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parole w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parole w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-parole [pɔʀtpaʀɔl] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła parole w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parole Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文