partout w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła partout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] PRZYMIOT.

II.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła partout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

partout w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła partout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.passe-partout [pɑspaʀtu] PRZYMIOT. inv fig

II.passe-partout [pɑspaʀtu] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła partout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

partout Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文