passagers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła passagers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ] PRZYMIOT.

II.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ] RZECZOW. m (ż) TRANSP

III.passag|er (passagère) [pasaʒe, ɛʀ]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła passagers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

passagers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła passagers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.passager (-ère) [pɑsaʒe, -ɛʀ] PRZYMIOT.

II.passager (-ère) [pɑsaʒe, -ɛʀ] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła passagers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

passagers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

passager(-ère) m (ż) en transit
passager(-ère) m (ż) clandestin(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文